kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
01:26 13.12.2019назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 48672    Университети: 10    Специалности: 12   
Специалист Кредити на физически лица
Продава продуктите на банката в сферата на кредитирането на физически лица. Администрира отпуснатите кредити и следи за редовното им погасяване.
Задължения, характеризиращи длъжността:
 • Консултира клиенти по видовете, условията и необходимите документи за кредитите, съобразно техните нужди.
 • Приема документи от кандидати за кредит.
 • Проучва кандидатите за кредит - тяхната кредитна история, надеждност и платежоспособност.
 • Представя молбите за отпускане на кредит на колегите си, оторизирани да подписват договори.
 • Регистрира клиентите в системата на банката/небанковата институция с цялата налична за тях информация.
 • Обосновава писмено предложения за отпускане или отказване на кредити.
 • Подготвя кредитната документация.
 • Съобщава на клиентите решението за отпускане или отказ на кредита.
 • Следи за редовното изплащане на кредитите и се свързва с клиентите в случай на просрочие.
 • Уведомява звеното за просрочени кредити, ако просрочието надхвърли 30 дни.
 • Извършва заключителни процедури по закриване на кредита.
Образование:
Необходимо е висше икономическо образование, за предпочитане по финанси. Добро ниво на владеене на английски език.
Потенциални работодатели:
Всички банкови и небанкови институции, които се занимават с кредитиране.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2010 ФБО. Всички права запазени.Общи условия