kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в специалности на университет
 
18:47 13.11.2019
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Специалности на университет
 
Университет:Тракийски университет - Стара Загора
 
36 специалности
 12
ИмеСтепенФормаПрофесии  
Устойчиво регионално развитие
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочна
Икономика на алтернативния туризъм
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочна
Икономика и управление на бизнеса
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочна
Финанси и банки
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочна
Предприемачество и иновации
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочна
Начална училищна педагогика с чужд език
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочна
Санитарна микробиология и безопасност на храните
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочна
Управление на здравните грижи
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочна
Автоматика и компютърни системи - Ямбол
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочна
Автотранспортна и земеделска техника - Ямбол
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочна
Акушерка
Степени:БакалавърФорми:редовна
Технология на храните - Ямбол
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочна
Топло- и газоснабдяване - Ямбол
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочна
Рехабилитатор
Степени:СпециалистФорми:редовна
Социална педагогика
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочна
Специална педагогика
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочна
Предучилищна и начална училищна педагогика
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочна
Рибовъдство и аквакултури
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочна
Медицинска рехабилитация и ерготерапия
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочна
Медицинска сестра
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочна
Медицина
Степени:МагистърФорми:редовна
Медицински лаборант
Степени:СпециалистФорми:редовна
Електротехника - Ямбол
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочна
Екология и опазване на околната среда
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочна
Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия - Ямбол
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочна
Ветеринарна администрация
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочна
Гериатрични грижи
Степени:СпециалистФорми:редовна
Бизнес икономика
Степени:БакалавърФорми:редовна, задочна
Социални дейности  
Степени:Бакалавър, МагистърФорми:редовна, задочнаПрофесии:1
Регионална икономика
Степени:Бакалавър, МагистърФорми:редовна, задочна
36 специалности
 12
 
 
© 2000-2010 ФБО. Всички права запазени.Общи условия