kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене
 
06:33 14.06.2024
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
Автобиография
Мотивационно писмо
Интервю
Когато получим оферта
Препоръки
Как да напишем автобиография
1. Вярно или грешно
2. Формат на автобиография
3. Примерна автобиография 1
4. Примерна автобиография 2
5. Видео съвети
 

Вярно или грешно:


Автобиографията Ви разтваря закритите врати на потенциалните работодатели.

ВЯРНО
Първото впечатление на потенциалния работодател от Вас се създава от автобиографията Ви и едно нещо е сигурно – Вие не искате то да остане единственото. Добре оформената, обстойно представящата и въпреки това достоверно изглеждащата и реалистична автобиография може да насърчи компаниите да отделят няколко минути за разговор с Вас, с цел проучването на Вашия професионален опит и потенциал за развитие.

Изготвянето на автобиография е деликатна задача.

ВЯРНО
Ежедневно в компаниите пристигат стотици автобиографии – било то след публикуване на обява за работа или без определена причина. От друга страна занимаващите се с подбор на персонал обикновено имат ограничено време за преглеждането на документите и интервюиране на кандидати. Повечето от автобиографиите са доста стандартни, съдържат сходна информация (особено когато се описва една и съща длъжност) и често е изцяло въпрос на добро желание от страна на работодателя да Ви покани за среща. Доста е трудно човек да бъде оригинален и в същото време професионален; достатъчно детайлен при представянето си, без да е многословен; запомнящ се, независимо от факта, че трудовият му опит до момента е доста обичаен. Въпреки това е възможно да създадете впечатлението, че сте отделили време и съставили автобиография, насочена към специфичната сфера и компания, от която се интересувате.


Идеалната автобиография е дълга точно една страница.


ГРЕШНО
Някога успявали ли сте да се възхитите от филм само на база на това, което е написано на плаката за неговата реклама? По същия начин не може да очаквате, че потенциалните работодатели ще бъдат заинтригувани от един бегъл поглед върху нахвърляна кратка анотация за това, с което сте се занимавали. Един сериозен професионален път на развитие, подплатен със стабилна образователна и квалификационна подготовка не може да бъде обобщен в рамките на една страница, особено ако целта Ви е да създадете детайлна идея за Вашите възможности. Обема на автобиографията следва да бъде ограничение само от гледна точка на необходимостта да сте разумни в обстоятелствеността при представянето на това, с което сте се занимавали до момента.

От друга страна, ако сте в началото на Вашата кариера или току-що сте се дипломирали, не трябва да се опитвате да впечатлите потенциалните работодатели с обемна автобиография, наподобяваща академична справка.

Форматът на автобиографията е по-важен от съдържанието й.

ГРЕШНО
Подобна постановка наподобява фразата "Бъди красива и мълчи". Форматът дава представа за общите умения за презентация на кандидата и разбира се, в този смисъл е абсолютно недопустимо автобиографията да е написана на ръка. В същото време е не по-малко важно съдържанието адекватно да представя факти, дати и постижения.


Формат на автобиографията

Начало

Вярно е, че форматът на автобиографията е това, което се запомня и поради това силно се препоръчва да се проявява творчество и да се избягват традиционните форми. Въпреки това са налице няколко типа данни, които следва да бъдат представени по един или друг начин.

Автобиографията следва да включва минимум четири основни категории информация:

 • Професионален опит
 • Образование и допълнителна квалификация
 • Допълнителни умения
 • Лични данни

(Виж Формати за автобиография)

Професионален опит:

 • Категорията трябва ясно да упоменава какъв е Вашият опит от гледна точка на служител на пълен или непълен работен ден, специалист на свободна практика или стажант.
 • Тази част от автобиографията може да бъде организирана в съответствие с един от следните принципи:
  • Функционален – подходящ за кандидати, чийто професионален път се характеризира със значителни промени - преминаване от една област в друга или честа смяна на компаниите, в които са работили.
  • Вторият принцип – който е и по-често прилаганият – е изброяването на длъжности и местоработи по реда на тяхното заемане - в хронологична или обратна на хронологичната последователност.
  • Изброяването на заеманите длъжности и съответните компании обаче не е достатъчно. За да сте в състояние да създадете представа за типа на заданията, които сте изпълнявали, е необходимо накратко да опишете характера на задълженията и отговорностите си към момента на изпълнението на съответната длъжност. В идеалния случай можете също така да опишете Вашия статус в йерархията, като определите длъжността, на която сте бил подчинен, както и позициите, които сте ръководили.
 • Когато се описват отделните Ви местоработи, е необходимо ясно да се определи кога сте започнали и приключили ангажимента си към съответната компания. Разбира се, никой не очаква да напишете точните дати, но е необходимо да упоменете месеца и годината: има съществена разлика между това дали сте работили някъде от декември 1998 година до януари 1999 или от януари 1998 до декември 1999.
 • Понякога, поради причини, свързани със спазването на поверителност, може да се изкушите да не споменавате името на компаниите, за които сте работили / все още работите.
  • Винаги изглежда подозрително за потенциалния работодател, че се притеснявате да разкриете името на компанията: първата асоциация, която той би си направил, е, че Вие се опитвате да скриете нещо, което може да Ви постави в неблагоприятна светлина – недоволен бивш работодател, слабо професионално представяне и т.н.
  • Също толкова неприятна за работодателя е мисълта, че Вие се съмнявате в неговия професионализъм и бизнес етика и се опасявате от "изтичане" на информация за Вашия професионален интерес.
  • Ако това е Вашето основно опасение, би трябвало да го разрешите преди да подадете документи за кандидатстване за работа. Опитайте се да съберете информация и да прецените надеждността на компанията. Ако кандидатствате в резултат на анонимна обява, би трябвало да претеглите риска от това да бъдете "издадени" спрямо желанието Ви да заемете обявената вакантна длъжност. По принцип се предполага, че работодателите се стремят към привличането на най-добрите кандидати и поради това би следвало да спазват поверителност по отношение на Вашия професионален интерес.

Образование и допълнителна квалификация:

 • Във връзка с Вашето образование, това което е от най-голямо значение е най-високата квалификационна степен, която сте придобили.
  • Ясно следва да упоменете университета, от който сте се дипломирали, Вашата специалност и получената образователна степен.
  • От значение е да посочите кога сте започнали и приключили образованието си.
  • Ако все още учите, би трябвало да посочите очаквания срок на Вашето дипломиране, както и информация за това дали сте редовен или задочен студент.
 • Ако средното Ви образование е специализирано (например езикова гимназия, математическа, природонаучна гимназия, техникум и т.н.), ще е ценно това да се упомене в автобиографията Ви.
 • Всякакви допълнителни курсове на обучение, професионални семинари, придобити сертификати, свидетелстващи за получени знания и развити умения, ще са предимство и следва да бъдат направени достояние на потенциалния работодател.

Допълнителни умения и знания:

 • Поради взискателната и предизвикателна бизнес среда от кандидатите се очаква да владеят чужди езици, да са в състояние да използват компютърен софтуер, да демонстрират добри умения за комуникация, да притежават организационни способности, умение да управляват хора, аналитичен подход към разрешаването на проблеми и взимането на решения.
 • Опитът и познанията, които свидетелстват за наличието на подобни умения, са високо ценени и следователно следва да бъдат представени в автобиографията.

Лични данни:

 • Понастоящем се водят доста спорове за степента, в която личните данни следва да са обект на автобиографията.
 • Едно нещо е сигурно: в автобиографията Ви следва да упоменете поне името си и координати за връзка, в противен случай ще е въпрос на провидението потенциалните работодатели да се свържат с Вас в следствие на интереса Ви към дадена професионална възможност.
  • Много често координатите за връзка се ограничават единствено до пощенски адрес, който въпреки че е необходим, съвсем не е достатъчен.
  • Притиснати от времето, занимаващите се с подбор на персонал предпочитат да се свържат с Вас по телефона и ако по някаква причина Вие не сте посочили такъв, рискувате да не бъдете потърсен въобще.
  • Когато не разполагате със собствен телефон, можете да посочите телефон на Ваш роднина, приятел, човек, с когото бихте могли лесно да установите контакт и на когото се доверявате. В този случай, също така, е необходимо да посочите, че на съответния телефон може да бъде оставено съобщение. В противен случай потенциалният работодател може да откаже да разкрие причината, поради която Ви търси във връзка със съображения за поверителност.
  • Когато посочвате телефони за контакт, изберете и такъв, на който можете да бъдете намерен и през работно време. Изцяло е въпрос на добра воля от страна на отговарящия за подбора на персонал да направи допълнително усилие и да Ви потърси по телефона в извънработно време.
  • Не пренебрегвайте, също така, съвременните средства за комуникация и по-специално Интернет. Направете си електронна поща. Можете дори да използвате свободните възможности за електронна поща към някои от най-популярните Интернет страници.
 • Във връзка с въпросите, свързани със семейното Ви положение и възрастта Ви, е спорно до каква степен те трябва да са предмет на описание в автобиографията.
  • Традиционният американски подход, който все повече навлиза и в Европа, предполага, че е налице дискриминация, когато при избора си работодателите се ръководят от възрастта и личните ангажименти на кандидатите.
  • Тези характеристики не би следвало да влияят на иначе идеалното Ви съответствие на изискванията за длъжността. Въпреки това, обаче, повечето работодатели са си изградили стереотип, според който определени личностни данни могат да влияят на ефективността на кандидата при работа.
  • Понякога е налице определена логика в подобни изисквания: някои длъжности изискват интензивни физически усилия, които не са постижими за по-възрастните кандидати; имиджът на други длъжности предполага, че те трябва да бъдат заемани от младежи; определени позиции изискват активно пътуване от порядъка на отсъствие от дома за четири дни в седмицата и поради това е малко вероятно жени с малки деца да приемат подобна работа. Вярно е, че до голяма степен е въпрос на лична самооценка дали кандидатът може да посрещне подобни изисквания, но в процеса на подбор другата страна претендира да направи крайния избор.

Постижения:

 • Тази категория е изборна. Автобиографията на кандидат с над 2 години професионален опит обаче се очаква да представи фактологически доказателства, подкрепящи твърденията му за професионална компетентност.
  • Тези факти могат да се отнасят до реализиран обем на продажбите, разширен пазарен дял, стойност на спестени финансови ресурси, брой на успешно назначени хора, видове успешно стартирани проекти, създаване на нови продукти и услуги, приложени в практиката предложения за оптимизиране на работни процеси, реализирани производствени и технически методи и т.н.
  • За току-що дипломиралите се постиженията могат да се изразяват в успешно преминати проекти, постигнат бал на държавните изпити, други награди.
 • Когато се отнасяте към определен факт като към постижение, бъдете уверени, че той изглежда достатъчно значим спрямо длъжността, за която кандидатствате и че ще бъде възприет и от потенциалния работодател за такъв. В противен случай това, което цитирате като постижение, може да бъде интерпретирано като свидетелство за това, че си поставяте сравнително скромни цели.

Препоръки:

Счита се, че предоставянето на имена на референти във Вашата автобиография е добър знак. Няма смисъл обаче само да посочите, че можете да предоставите препоръки при поискване – по подразбиране това би следвало да е така.

Работодателите ще очакват, че ще посочите някой, който ще "гласува" за Вашата кандидатура. В идеалния случай в автобиографията си Вие трябва да сте в състояние да посочите имената на бивши работодатели, Ваши колеги с установена репутация в бизнес обществото, партньори, клиенти, преподаватели, които да са в състояние да дадат повече информация за Вашата кандидатура. Към всяко име Вие би следвало да можете да посочите и телефон за връзка. Преди обаче да цитирате координатите за установяване на контакт трябва да се уверите, че ще получите възможно най-добрите референции. (Виж Препоръки)Формати за автобиография

Начало


Автобиография
Име

Трудов стаж:

 

От месец/година - до момента
(Последна месторабота)

Име на компанията, Длъжност
Кратко описание на задълженията и отговорностите на заеманата длъжност.

От месец/година - до месец/година
(Последна месторабота)

Име на компанията, Длъжност
Кратко описание на задълженията и отговорностите на заеманата длъжност.

От месец/година - до месец/година
(Предишна месторабота)

Име на компанията, Длъжност
Кратко описание на задълженията и отговорностите на заеманата длъжност.

От месец/година - до месец/година
(Първа месторабота)

Име на компанията, Длъжност
Кратко описание на задълженията и отговорностите на заеманата длъжност.

 

Образование:

 

От година - до година

Име на висшето учебно заведение
Специалност, Получена степен
Очаквана дата на дипломиране (за студенти)
Основни курсове (за студенти с малък/никакъв опит)

От година - до година

Име на учебното заведение - средно образование
Специалност (посочва се само, ако училището предлага конкретна специализация)

Допълнителна квалификация:

Вид на курса за обучение, Учебно заведение/Организация, която предлага обучението, продължителност (времетраене на обучението), получени дипломи/сертификати
Семинари, Учебно заведение/Организация, която организира семинара, продължителност (времетраене на семинара)


Допълнителни умения:

Владеене на чужди езици: език - ниво на говорим и писмен език
Компютърни умения: списък на използваните/познавани продукти
Шофьорска книжка: да/не
Други: машинопис, дизайн на Интернет страници, творческа реклама, специфични финансови умения, мениджърски умения и др.

Лични данни:

Възраст
Адрес/телефон/e-mail за контактАвтобиография
Име


Трудов стаж:

Бизнес област, Длъжност (най-високата такава), брой години на заемане на подобни длъжности

В кои компании
Придобити професионални умения, свързани с тази длъжност
Подчинени длъжности (ако има такива)
Значими постижения на тази длъжност

Бизнес област, Длъжност (по-нисша такава), брой години на заемане на подобни длъжности

В кои компании
Придобити професионални умения, свързани с тази длъжност
Подчинени длъжности (ако има такива)
Значими постижения на тази длъжност

Бизнес област, Длъжност (начална такава), брой години на заемане на подобни длъжности

В кои компании
Придобити професионални умения, свързани с тази длъжност
Значими постижения на тази длъжност

 

Образование:

 

От година - до година

Име на висшето учебно заведение
Специалност, Получена степен

Очаквана дата на дипломиране (за студенти)

Основни курсове (за студенти с малък/никакъв опит)

От година - до година

Име на учебното заведение - средно образование
Специалност (посочва се, само ако училището предлага конкретна специализация)

Допълнителна квалификация:

Вид на курса за обучение, Учебно заведение/Организация, която предлага обучението, продължителност (времетраене на обучението), получени дипломи/сертификати
Семинари, Учебно заведение/Организация която организира семинара, продължителност (времетраене на семинара)


Допълнителни умения:

Владеене на чужди езици: език - ниво на говорим и писмен език
Компютърни умения: списък на използваните/познавани продукти
Шофьорска книжка: да/не
Други: машинопис, дизайн на Интернет страници, творческа реклама, специфични финансови умения, мениджърски умения и др.

Лични данни:

Възраст
Адрес/телефон/e-mail за контакт


Примери за автобиография

Начало

Автобиография
Виктор Николов


Трудов стаж:

 

От септ. 1996 - до момента 

Реал&Реал, Национален Мениджър Продажби
Отговоря за продажбите на пет хранителни и пет безалкохолни марки на национално ниво. Поддържа дистрибуционна мрежа и управлява екип от двадесет търговски представители. Изготвя и въвежда стратегии за продажби.

От март 1993 до септ. 1996 

ABC Трейдинг, Регионален Мениджър Продажби
Управлява продажбите на дъвки за региона на Западна България. Развива дистрибуционната мрежа в региона. Въвежда две нови марки дъвки.

От ноември 1991 до Март 1993

ABC Трейдинг, Търговски представител
Отговаря за продажбите на дъвки в София. Установява контакти с клиенти, договаря условия и сключва сделки.

Образование:

 

От 1986 до 1990

Университет за национално и световно стопанство,
Специалност Маркетинг, Магистърска степен

От 1981 до 1986

Английска езикова гимназия, София

Допълнителни квалификация:

Обучение по продажби, ABC Трейдинг, Виена, Септември 1992
Продажби за напреднали, ABC Трейдинг, Виена, Март 1993
Управление на територията, ABC Трейдинг, Виена, Юни 1995
Управление на продажбите, Реал&Реал, Лондон, Февруари 1997
Управление на персонала, ИПД, Лондон, Юни 1998Допълнителни умения:

Езикови умения: перфектен английски език, много добър френски
Компютърни умения: MS Office, VBA, Интернет
Шофьорска книжка: да
Други:умения за управление на персонала
Отслужил


Лични данни:

Възраст: 33 години
Телефони за контакт: (+359 2) 458569 (домашен); 088 343434


Автобиография
Мирослав Петров

Професионален опит:

Директор "Човешки ресурси" - 5 години; Мениджър "Обучение" - 2 години; Асистент "Човешки ресурси" - 3 години

"Джемини транс", "Риал анд Риал", "Сандърс"

Професионална компетентност:
 • Планиране на човешките ресурси
 • Набиране и подбор на персонал
 • Атестация на персонала
 • Обучение на персонала
 • Политика на възнаграждаване и мотивиране на персонала
 • Синдикални отношения

 • Подчинени длъжности:
 • Мениджър "Обучение"
 • Мениджър "Подбор на персонал"
 • Мениджър "Политика на заплащане и материално стимулиране"

 • Основни постижения на тези длъжности:
 • Разработва и прилага политики в областта на управлението на персонала
 • Създава и организира функционирането на център за оценка
 • Разработва система за атестация на персонала
 •  

  Счетоводство, Счетоводител "ТРЗ", 1 година и 6 месеца

  "Акаунтинг Консулт"

  Професионална компетентност:
 • Изготвя ежемесечната платежна ведомост за няколко големи клиента, в това число обработва командировъчни, отчита платени отпуки и отпуски по майчинство

 • Образование:

   

  От 1982 - до 1987

  Университет по Национално и Световно Стопанство,
  Специалност: Маркетинг, магистърска програма

  От 1978 - до 1982

  Английска езикова гимназия, София

  Допълнителна квалификация:

  Управление на човешките ресурси, "Джемини транс", Виена, септември 1999
  Управление на хората, Институт по управление на персонала, Лондон, юни 1998


  Допълнителни умения:

  Езикови умения: Отлично владеене на английски, много добро владеене на немски език
  Компютърни умения: MS Office, VBA, Интернет
  Шофьорска книжка: да
  Други: Познания по финансов мениджмънт
  Отслужил

  Лични данни:

  Възраст: 37
  Координати за контакт: (+359 2) 235669 (home); 088 565656


  Видео съвети

  Начало

  Вижте избрани видео съвети за създаването на автобиография в Jobtiger.tv

  Какво трябва да съдържа автобиографията?

  Автобиографията е документ, за който има определени правила. Тя обаче е и нещо, с което може да покажете личен почерк и с което задължително трябва да привлечете вниманието на специалиста в рамките на секунди.

  CV в картинки

  Инструментите “mind mapping” и “resumup” са само два от начините да визуализирате автобиографията си. Предимството е видимо – много по-атрактивна автобиография.

  Кои са най-често срещаните грешки в автобиографията

  Като специалист „Подбор“ в екипа на JobTiger Павел Хаджиев е преглеждал стотици документи на кандидати за работа. Тук обобщава най-често срещаните грешки в автобиографията. Запомнете ги, за да не ги допускате. Все пак няма да е приятно ако заради едни кавички не одобрят кандидатурата ви за работа.

  Не лъжете в CV-то, ще ви разкрият

  Да се лъже за наличие на диплома, да се представя фалшива такава, да се пишат неистински препоръки – всичко това е напразно и крайно неразумно занимание. Помислете си как подобно поведение може да ви компрометира за цял живот и да ви отреже от иначе реалната възможност за добра кариера.

  Павел Хаджиев: Подгответе документите си според позицията

  Какво да кажете на работодателя, когато дойде есента и искате едновременно да учите и работите? Защо е важен въпросът „Къде се виждате след 5 години?“, който често можете да чуете по време на интервю? Как реагира работодателят, ако кандидатствате с твърде много опит за позиция, която не изисква такъв?  Вижте и няколко принципни съвета за това как да сте ефикасни при търсене на работа:Начало

  Как да разчeтeте обявата за работа?

  Диляна Илиева, специалист “Продажби” в JobTiger, съветва да разчитате внимателно заглавията, посланията и ключовите думи в обявата за работа. Това ще ви помогне да разберете дали имате точната квалификация за позицията.

  Как да управлявате имиджа си онлайн

  Ивелина Атанасова, специалист по дигитален маркетинг, съветва кандидатите за работа как да следят и управляват онлайн присъствието си и да градят положителен образ в интернет.

  Павел Хаджиев за креативните практики в намирането на работа

  „Креативни практики в намирането на нова работа” е лекция на Павел Хаджиев, мениджър “Подбор” в JobTiger, в която той сподели конкретно и с примери последните новости и подходи в търсенето на добри възможности за реализация.

  Начало

   
   
  © 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия