kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене
 
02:03 15.06.2024
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
Автобиография
Мотивационно писмо
Интервю
Когато получим оферта
Препоръки
Препоръки
1. Кой може да предостави препоръки?
2. Насоки при искане и предоставяне на препоръки
3. Писмо за искане на препоръки
4. Видео съвети
 

Кой може да предостави препоръки?

 • Препоръките се изискват най-вече по време на подбор на кандидати за ръководни длъжности.
 • В западния свят предоставянето на препоръки е доста разпространена практика, със сравнително стандартизирана процедура, с изключение на САЩ. Доста често работодателите в Америка отказват да предоставят препоръки поради нарастващия брой на заведени съдебни искове от страна на бивши служители поради незадоволителни препоръки от страна на работодателите.
 • В България препоръките се предоставят в две форми – писмена и устна. Обикновено те имат малко или почти никакво влияние при вземането на крайното решение за назначаване. Това е валидно, особено когато се кандидатства в българска компания.
 • Наблюдават се две крайности на пазара:
  • Обичайната практика предполага:
   • Много позитивни писмени препоръки, често подготвени от самите кандидати и описващи ги като хора без каквито и да е недостатъци.
   • Негативни, обикновено устно предоставяни препоръки (въпреки, че служителят може да е работил за компанията повече от 5 години).

Някои насоки за успех при искането и предоставянето на препоръки:

Начало
 • Най-подходящите препоръчители са:
  • Бивши работодатели – Мениджър "Човешки ресурси", Генерален директор или пряк ръководител. Не се приемат добре препоръки от редови колеги.
  • Бивши или настоящи преподаватели – обикновено препоръките от преподаватели са подходящи за току-що завършили или хора в началото на професионалното си развитие.
  • Публични фигури – препоръки от добре известни публични фигури или Ваши познати - съветници, обучаващи, клиенти и т.н.
 • Най-добрата форма на препоръките е устната: директният контакт оказва по-голямо влияние.
 • Някои технически препоръки:
  • Когато сте преминали стаж, учебен проект и т.н. винаги се опитвайте да получите препоръки при успешно приключване на заданието.
  • В България работодателите се отнасят с по-голям респект към препоръките от чужденци.
  • Препоръките следва да не са нито много дълги, нито много къси – до една страница.
  • Обикновено препоръките трябва да имат следната структура:
   • Въведение – от колко време и в качеството на какъв референта познава кандидата.
   • Съдържание – обективен и задълбочен анализ на личността и свързаните с работата характеристики на кандидата; в препоръката следва да се посочат не само положителните характеристики, но и области на развитие на кандидатите, така че препоръката да звучи достоверно.
   • Заключение – включва препоръката на референта за наемането на кандидата.
 • Понякога компаниите имат стандартизирани форми за предоставяне на препоръки, които се изпращат директно на референта.

Писмо за искане на препоръки

Начало

Димитър Аврамов
Ул. "Правда" 34
София 1212
Тел.: 0489 23 23 23
E-mail: avramovd@mail.net

12 Октомври 2000

Илиян Илиев
Изпълнителен Директор
"АБС Адвъртайзинг"

Уважаеми г-н Илиев

С настоящето писмо бих искал да помоля за Вашето съдействие при кандидатстването ми за работа в областта на бранд мениджмънта на козметични продукти.

В момента кандидатствам за длъжността Продуктов мениджър на голяма международна компания, производител на козметика. Бях поканен на два кръга от интервюта и като трети етап от конкурса бях помолен да представя препоръки от предишни работодатели.

За мен работата ми в "АБС Адвъртайзинг" е изключително ценен опит заради професионалните знания и умения, които придобих, личното развитие и резултатите, които постигнах. Поради тези причини ще се радвам, ако предоставите референция за моето представяне като Мениджър Връзки с Клиенти на "АБС Адвъртайзинг".

Ще Ви бъда благодарен за Вашето съдействие по този въпрос.


С уважение,
Димитър Аврамов

Начало

Видео съвети


Вижте и няколко принципни съвета за това как да сте ефикасни при търсене на работа:Начало

Как да разчeтeте обявата за работа?

Диляна Илиева, специалист “Продажби” в JobTiger, съветва да разчитате внимателно заглавията, посланията и ключовите думи в обявата за работа. Това ще ви помогне да разберете дали имате точната квалификация за позицията.

Как да управлявате имиджа си онлайн

Ивелина Атанасова, специалист по дигитален маркетинг, съветва кандидатите за работа как да следят и управляват онлайн присъствието си и да градят положителен образ в интернет.

Павел Хаджиев за креативните практики в намирането на работа

„Креативни практики в намирането на нова работа” е лекция на Павел Хаджиев, мениджър “Подбор” в JobTiger, в която той сподели конкретно и с примери последните новости и подходи в търсенето на добри възможности за реализация.

Начало

 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия