kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
13:20 20.05.2024
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Професии
263 професии
1..45678..27
ИмеКласификаторУниверситетиСпециалностиДлъжности  
Дърводелец, мебелист
Изрязва и оформя части от дървен материал, използвайки различни дървообработващи машини, с цел създаване на завършени дървени мебели и други продукти от дърво.
Дърводелец, помощник
Помага на дърводелци, изпълнявайки общи задачи, които не изискват специална квалификация. Задълженията му включват използване, осигуряване или държане на материали или инструменти, както и почистване на работното място и оборудване.
Еколог   
Води изследвания и проучвания с цел да идентифицира и премахне източници на замърсявания или рисковете от потенциални такива, които засягат околната среда или здравето на населението. Използвайки познанията си в различни научни области, събира, синтезира и изучава извлечените данни за да предприеме адекватни действия.
Университети:11Специалности:14
Екскурзовод   
Придружава туристи и ги запознава със съответните забележителности.
Университети:11Специалности:12
Електрозаварчик
Сглобява и заварява метални части, участващи в продуктова линия, като използва заваряващо оборудване. Изискват се ограничени познания за техники по заваряване.
Енергетик   
Отговаря за правилната експлоатация на електрозахранването на електрически машини, съоръжения и оборудване. Планира, ръководи и контролира работата на подчинените му ел. монтьори и шлосери.
Университети:5Специалности:6
Железопътен работник (дефектоскопист, стрелочник, маневрист и др.)
Следи уредите в локомотива и наблюдава за пречки по трасето.
Животновъд
Отглежда и развъжда животни.
Застраховател, имуществено застраховане   
Извършва имуществено застраховане. Осигурява методологична помощ по въпросите на имущественото застраховане на клиентите и генералните представителства и представителствата на дружеството.
Университети:4Специалности:4
Застраховател, карго застраховки   
Организира и извършва карго застраховане. Помага методически по въпросите на карго застраховането на клиентите, генералните представителства и представителствата на дружеството. Участва в разработване и усъвършенстване на съществуващата методология и организация на работата по карго застраховане.
Университети:8Специалности:10
263 професии
1..45678..27
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия