kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии на специалност
 
04:06 06.02.2023
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Професии на специалност
Специалност:Инженерна логистика и строителна техника
Университет:Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” - София
 
2 професии
 1 
ИмеКласификаторУниверситетиСпециалностиДлъжности  
Инвеститор в строителството   
Възлага и финансира изграждането, реконструкцията, разширението и модернизацията на строителни обекти.
Университети:5Специалности:9
Инженер, главен   
Планира, организира, ръководи и контролира производствената дейност на предприятието. Осигурява безопасни условия на труд и изграждането на нови производствени мощности.
Университети:23Специалности:135
2 професии
 1 
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия