kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии на специалност
 
09:39 20.07.2024
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Професии на специалност
Специалност:Техника и технология за опазване на околната среда
Университет:Технически университет - Габрово
 
3 професии
 1 
ИмеКласификаторУниверситетиСпециалностиДлъжности  
Технолог   
Изпълнява технически задачи по приложение на производствени технологии.
Университети:11Специалности:27
Инженер, главен   
Планира, организира, ръководи и контролира производствената дейност на предприятието. Осигурява безопасни условия на труд и изграждането на нови производствени мощности.
Университети:23Специалности:135
Еколог   
Води изследвания и проучвания с цел да идентифицира и премахне източници на замърсявания или рисковете от потенциални такива, които засягат околната среда или здравето на населението. Използвайки познанията си в различни научни области, събира, синтезира и изучава извлечените данни за да предприеме адекватни действия.
Университети:11Специалности:14
3 професии
 1 
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия