kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии на специалност
 
22:55 20.07.2024
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Професии на специалност
Специалност:Бизнес информатика
Университет:Стопанска академия „Д. А. Ценов" - Свищов
 
7 професии
 1 
ИмеКласификаторУниверситетиСпециалностиДлъжности  
Анализатор на проект (в IT фирма)   
Анализира потребностите на клиента и ги реализира при разработката на проекта.
Университети:19Специалности:53
Архивист   
Обработва и съхранява архивната документация.
Университети:9Специалности:12
Преподавател в университет, информатика   
Преподава курсове по информатика.
Университети:12Специалности:20
Проектант, компютърни системи и мрежи   
Проектира компютърните системи и мрежи и тяхното функциониране.
Университети:17Специалности:35
Ръководител на технологично звено (в IT фирма)   
Ръководи звеното за разработка на проекти.
Университети:17Специалности:36
Системен администратор   
Системният администратор отговаря за инсталирането, поддръжката и осъвременяването на операционни системи, софтуер и компютърни мрежи, необходими за осъществяване дейността на фирмата. Той гарантира безпроблемното функциониране на локалната мрежа и връзката й с интернет, както и постоянния и бърз достъп до тях на всички потребители.
Университети:15Специалности:28
Технически документатор в IT фирма   
Подпомага разработката и реализацията на ИТ проекти.
Университети:10Специалности:13
7 професии
 1 
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия