kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии на специалност
 
03:13 28.05.2023
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Професии на специалност
Специалност:Информатика
Университет:Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
 
11 професии
 12
ИмеКласификаторУниверситетиСпециалностиДлъжности  
Учител в общообразователно училище   
Планира, подготвя и провежда обучението по преподавания предмет.
Университети:10Специалности:96
Технически документатор в IT фирма   
Подпомага разработката и реализацията на ИТ проекти.
Университети:10Специалности:13
Старши програмист   
Участва и контролира разработването и внедряването на нови технологични решения
Университети:14Специалности:25
Системен администратор   
Системният администратор отговаря за инсталирането, поддръжката и осъвременяването на операционни системи, софтуер и компютърни мрежи, необходими за осъществяване дейността на фирмата. Той гарантира безпроблемното функциониране на локалната мрежа и връзката й с интернет, както и постоянния и бърз достъп до тях на всички потребители.
Университети:15Специалности:28
Ръководител на технологично звено (в IT фирма)   
Ръководи звеното за разработка на проекти.
Университети:17Специалности:36
Проектант, компютърни системи и мрежи   
Проектира компютърните системи и мрежи и тяхното функциониране.
Университети:17Специалности:35
Програмист   
Програмистът разработва и поддържа програмни продукти (софтуер), системи и бази данни. Може да бъде пряк изпълнител на задачата или групов ръководител.
Университети:15Специалности:32
Преподавател в университет, информатика   
Преподава курсове по информатика.
Университети:12Специалности:20
Отговорен секретар   
Отговаря за визуалното оформление на печатното издание.
Университети:14Специалности:24
Инжeнер, управление на качеството (в IТ) фирма   
Отговаря за качеството на създавания софтуерен продукт.
Университети:16Специалности:39
11 професии
 12
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия