kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии на специалност
 
05:04 13.06.2024
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Професии на специалност
Специалност:Химия и опазване на околната среда
Университет:Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
 
2 професии
 1 
ИмеКласификаторУниверситетиСпециалностиДлъжности  
Еколог   
Води изследвания и проучвания с цел да идентифицира и премахне източници на замърсявания или рисковете от потенциални такива, които засягат околната среда или здравето на населението. Използвайки познанията си в различни научни области, събира, синтезира и изучава извлечените данни за да предприеме адекватни действия.
Университети:11Специалности:14
Преподавател в университет, химия   
Преподава курсове, отнасящи се до химическите и физическите свойства и състав на веществата. Работата може да включва инструкции на методите за количествен и качествен анализ.
Университети:8Специалности:22
2 професии
 1 
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия