kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии на универистет
 
18:58 30.09.2023
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Професии на университет
Университет:Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна
 
8 професии
 1 
ИмеКласификаторУниверситетиСпециалностиДлъжности  
Зъботехник   
Конструира и поправя изцяло или частично зъбни протези или стоматологични продукти.
Университети:2Специалности:2
Лекар   
Лекарят се грижи за здравната профилактика на обществото като цяло и на пациентите в частност, предоставя медицинска помощ според правилата за добра медицинска практика.
Университети:4Специалности:4
Лекар, интернист   
Поставя диагноза и подсигурява безоперативно лечение на болести и наранявания на вътрешни ограни.
Университети:4Специалности:4
Лекар, кардиолог   
Прави тестове на белодробната и сърдечносъдовата система на пациента за съставяне на диагноза. Анализира кардиограми, проверява функционирането на белите дробове, капацитета на белите дробове и подобни изследвания.
Университети:4Специалности:4
Лекар, хирург   
Лекува болести, наранявания и деформации чрез хирургическа намеса.
Университети:4Специалности:4
Преподавател в университет, медицински науки   
Преподава уроци и води упражнения по медицина на студенти в класни стаи и в болници. Включва учители, които се ангажират единствено с преподаване, както и учители, които се занимават и с изследвания.
Университети:6Специалности:19
Стоматолог, хирург - лицевочелюстна хирургия   
Извършва хирургическа намеса в устната кухина и челюстите, за да ги възстанови при проблем, свързан с изкривявания и изваждане на зъби, да отстрани тумори и други необичайни израствания, за да коригира отклонения от нормалното развитие чрез обстоен преглед на челюстите; подготвя устната кухина за имплантиране или поставяне на зъбни протези или за да излекува фрактура на челюстта.
Университети:4Специалности:4
Терапевт, радиология, Рентгенов лаборант   
Прилага лъчева терапия на пациенти по лекарско предписание, дадено от рентгенолог, съгласно установени практики и стандарти. Задълженията му може да включват преглед на медицинското предписание /рецепта/ и поставяне на диагноза след консултиране с лекар и подготовка на оборудване като шини, манипулационни и защитни съоръжения и водене /оформяне/ на архиви, доклади и досиетата на пациентите. Може да асистира при дозиметрични процедури и при констатиране наличието на тумори.
Университети:2Специалности:2
8 професии
 1 
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия