kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии на универистет
 
04:48 20.06.2024
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Професии на университет
Университет:Минно-геоложки университет "Свети Иван Рилски" - София
 
4 професии
 1 
ИмеКласификаторУниверситетиСпециалностиДлъжности  
Геолог   
Изучава структурата и историята на земната кора, изследва скали, материали и фосили с цел да установи действието на процесите, протичащи на земята върху развитието им, прилага знанията си по физика, химия, биология и математика, за да обясни явленията и да помогне за намиране на минерални и петролни залежи, както и подводни води, подготвя геоложки доклади и тълкува данни от проведени изследвания.
Университети:2Специалности:3
Еколог   
Води изследвания и проучвания с цел да идентифицира и премахне източници на замърсявания или рисковете от потенциални такива, които засягат околната среда или здравето на населението. Използвайки познанията си в различни научни области, събира, синтезира и изучава извлечените данни за да предприеме адекватни действия.
Университети:11Специалности:14
Инженер, електромеханично оборудване   
Сглобява или модифицира електромеханично оборудване или уреди, като помощни механизми, жирокомпас, динамометри, магнетични барабани, спирачки, контролни връзки, задвижващи механизми и приложения.
Университети:12Специалности:32
Преподавател в университет, физика   
Преподава курсове, отнасящи се до законите на материята и енергията.
Университети:6Специалности:11
4 професии
 1 
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия