kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии на универистет
 
18:16 02.03.2024
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Професии на университет
Университет:Университет за национално и световно стопанство
 
71 професии
 123456..8
ИмеКласификаторУниверситетиСпециалностиДлъжности  
Финансов контрольор (Вътрешен одитор)   
Финансовият контрольор следи за целесъобразното и законосъобразното изразходване на финансовите средства във фирмата или организацията
Университети:9Специалности:19
Учител в общообразователно училище   
Планира, подготвя и провежда обучението по преподавания предмет.
Университети:10Специалности:96
Управител, хотел   
Отговаря за организацията на работа и функционирането на хотела.
Университети:11Специалности:12
Туристически агент   
Планира и продава настаняване в хотели и други туристически и транспортни услуги за клиентите на туристически агенции. Избира и определя начините за транспортиране, условията за настаняване и цените за исканите услуги, според желанията на клиентите и избраните дати.
Университети:11Специалности:12
Технически документатор в IT фирма   
Подпомага разработката и реализацията на ИТ проекти.
Университети:10Специалности:13
Счетоводител - финансови отчети и данъци   
Изготвя финансови отчети, изчислява и организира плащането на данъците.
Университети:9Специалности:19
Счетоводител - осчетоводяване на активите   
Води регистрите за отчитане на активите в предприятието.
Университети:9Специалности:19
Счетоводител   
Анализира финансова информация и подготвя финансови отчети, в които поддържа архив на активи, пасиви, печалби и загуби, данъчни задължения и други финансови дейности във фирмата.
Университети:9Специалности:19
Статистик   
Участва в разработване на математически теории или прилага статистически теории и методи, за да събере, организира, тълкува и обобщи цифрови данни с цел снабдяване с полезна информация. Специализира в области като селскостопанска, бизнес, икономическа или други области на статистиката.
Университети:2Специалности:2
Старши програмист   
Участва и контролира разработването и внедряването на нови технологични решения
Университети:14Специалности:25
71 професии
 123456..8
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия