kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
22:34 20.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 189472    Университети: 8    Специалности: 13   
Актюер в застраховането
Участва в текущото и годишно актюерско обслужване на застрахователната дейност на дружеството.
Задължения, характеризиращи длъжността:
  • Участва в разработването на сметните основи и технически планове на застраховките.
  • Участва в разработването и осъществяването на финансовата политика на дружеството - системата за комисионните възнаграждения на посредниците, структурата и размерите на административните разходи, участие в инвестиционната дейност на дружеството.
  • Участва в набирането на обща статистическа и вътрешна статистическа и счетоводна информация, необходима за целите на актюерския анализ.
  • Помага за внедряване и обслужване на застрахователните продукти и за осигуряването на необходимата информация.
  • Периодично участва в изготвянето на актюерски оценки за състоянието на портфейла, развитието на рисковете, комисионните и административните разходи на дружеството, за размера на застрахователните резерви и фондове, за ефективността от инвестирането на резервите и собствените средства.
  • Контролира изчисляването на премиите по застраховки със специални условия или по такива, при които са налице утежняващи размера на риска обстоятелства.
  • Изчислява застрахователните величини по застраховки със специални условия, които не се обработват от автоматизираната система.
  • Участва в изготвянето на годишния актюерски доклад и справките към счетоводните документи, представяни в Комисията за финансов надзор.
Образование:
Висше образование по математика, информатика, икономика или актюерски науки, английски език, много добра компютърна грамотност - минимум работа с приложен софтуер.
Потенциални работодатели:
Всички застрахователни и презастрахователни компании.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия