kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
20:26 18.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 125808    Университети: 11    Специалности: 12   
Управител, хотел
Отговаря за организацията на работа и функционирането на хотела.
Задължения, характеризиращи длъжността:
  Ръководи и организира цялостната дейност по посрещане, настаняване и облсужване на клиентите.
 • Ръководи и организира своевременното и в необходимито количество доставяне на необходимия постелочен инвентар, хавлиени, козметични изделия и хигиенни препарати.
 • Контролира качеството на предлаганите услуги.
 • Организира и контролира извършването на ремонти, реконструкция и модернизация на хотела.
 • Проучва рекламациите на клиентите за обслужването в хотела и взима мерки за отстраняване на допуснатите слабости и нарушения.
 • Контролира и организира оперативните финансово-стопански резултати, хотелската и ресторантьорска дейност и прави предложения за подобряването им.
 • Утвърждава графиците за работа на персонала в хотела и провежда оперативни съвещания, свързани с технологията на обслужването и организацията на работа.
 • Прави предложения за назначаванете, освобождаването и разстановката на персонала и за включването му в курсове за повишаване на квалификацията.
 • Контролира функционирамето на системите за сигурност и противопожарна опасност.
 • Контролира състоянието на финансовата отчетност на различните работни места.
 • Провежда рекламна и маркетингова дейност за осигуряване по-пълно използване на обектите в хотела.
Образование:
Висше образование по специалността Туризъм.
Потенциални работодатели:
Хотели.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия