kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
10:23 21.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 83982    Университети: 5    Специалности: 6   
Енергетик
Отговаря за правилната експлоатация на електрозахранването на електрически машини, съоръжения и оборудване. Планира, ръководи и контролира работата на подчинените му ел. монтьори и шлосери.
Задължения, характеризиращи длъжността:
 • Координира работата на подчинените му ел. механици и монтьори и разпределя задачите между тях.
 • Отговаря за правилната експлоатация, за изправността и обезопасяването на електрическите съоръжения.
 • Разработва планове за периодични прегледи, текущи и основни ремонти на електрическите инсталации, машини и съоръжения.
 • Организира и участва в периодичната профилактика на съоръженията.
 • Отговаря за локализирането и отстраняването на възникнали повреди в електрическата мрежа, апаратура и оборудване.
 • При невъзможност възникнала повреда да бъде отстранена с вътрешни ресурси взема съответните мерки за осигуряване на специалисти отвън.
 • Прави заявки за доставка на резервни части, инструменти и лични предпазни средства.
 • Провежда инструктажите за безопасност на подчинените му ел. механици и монтьори и следи за тяхното спазване.
 • Води и съхранява техническата документация и монтажните схеми на електрическите инсталации, устройства и оборудване.
 • Участва при формиране на екипи за въвеждане в експлоатация ново електрическо оборудване.
 • Следи за разходите на електроенергия във фирмата и изготвя анализи за това.
Образование:
Висше образование със специалност “Електроинженер”.
Потенциални работодатели:
Всички държавни и частни производствени предприятия.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия