kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
11:11 21.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 871634    Университети: 23    Специалности: 135   
Инженер, главен
Планира, организира, ръководи и контролира производствената дейност на предприятието. Осигурява безопасни условия на труд и изграждането на нови производствени мощности.
Задължения, характеризиращи длъжността:
 • .Планира, организира, ръководи и контролира изпълнението на производствената дейност.
 • .Води и съхранява техническата документация.
 • .Следи да се работи само с технически изправни машини и съоръжения.
 • .Утвърждава планове за периодични прегледи, текущи и основни ремонти на машините и съоръженията.
 • .Осигурява отстраняването на повреди и неизправности на машини и съоръжения съвместно с главния механик и главния енергетик.
 • .Контролира тестовете на производствените машини и съоръжения след техническо обслужване, извършени подобрения или ремонтни дейности.
 • .Планира необходимите енергийни ресурси и запасите с резервни части съвместно с главния механик и главния енергетик.
 • .Следи работата с производствените машини и съоръжения да се извършва само от квалифицирани и правоспособни лица.
 • .Издава указания и инструкции за работа с машините.
 • .Следи за редовното провеждане на инструктажи за безопасност при работа.
 • .Изважда производствените машини и съоръжения от експлоатация, когато състоянието им не отговаря на стандартите или застрашава безопасността на работещите с тях.
 • .Контролира влаганите материали и извършените дейности.
 • .Обобщава производствените резултати и предлага мерки за увеличаване на ефективността.
Образование:
Висше техническо образование в сферата на дейност на компанията, в която е главен инженер.
Потенциални работодатели:
Всички държавни и частни производствени предприятия.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия