An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem creating directory 'R:/Smarty/Compiled/1B/5D' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem writing temporary file 'R:/Smarty/Compiled\1B\5D\wrt604070a05cac2' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem creating directory 'R:/Smarty/Compiled/1B/5D' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem writing temporary file 'R:/Smarty/Compiled\1B\5D\wrt604070a05e864' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090
Описание на професия
Посетена: 444391    Университети: 23    Специалности: 135   
Инженер, главен
Планира, организира, ръководи и контролира производствената дейност на предприятието. Осигурява безопасни условия на труд и изграждането на нови производствени мощности.
Задължения, характеризиращи длъжността:
 • .Планира, организира, ръководи и контролира изпълнението на производствената дейност.
 • .Води и съхранява техническата документация.
 • .Следи да се работи само с технически изправни машини и съоръжения.
 • .Утвърждава планове за периодични прегледи, текущи и основни ремонти на машините и съоръженията.
 • .Осигурява отстраняването на повреди и неизправности на машини и съоръжения съвместно с главния механик и главния енергетик.
 • .Контролира тестовете на производствените машини и съоръжения след техническо обслужване, извършени подобрения или ремонтни дейности.
 • .Планира необходимите енергийни ресурси и запасите с резервни части съвместно с главния механик и главния енергетик.
 • .Следи работата с производствените машини и съоръжения да се извършва само от квалифицирани и правоспособни лица.
 • .Издава указания и инструкции за работа с машините.
 • .Следи за редовното провеждане на инструктажи за безопасност при работа.
 • .Изважда производствените машини и съоръжения от експлоатация, когато състоянието им не отговаря на стандартите или застрашава безопасността на работещите с тях.
 • .Контролира влаганите материали и извършените дейности.
 • .Обобщава производствените резултати и предлага мерки за увеличаване на ефективността.
Образование:
Висше техническо образование в сферата на дейност на компанията, в която е главен инженер.
Потенциални работодатели:
Всички държавни и частни производствени предприятия.
 
Назад Университети Специалности


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem creating directory 'R:/Smarty/Compiled/7E/5D' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem writing temporary file 'R:/Smarty/Compiled\7E\5D\wrt604070a063456' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem creating directory 'R:/Smarty/Compiled/7E/5D' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem writing temporary file 'R:/Smarty/Compiled\7E\5D\wrt604070a064fa9' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090