kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
10:33 20.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 51620    Университети: 4    Специалности: 4   
Учител в специална детска градина (деца с увреждания)
Преподава начални и предучилищни уроци на деца с физически и умствени недъзи. Включва учители, които работят с глухонеми деца и преподаватели, които преподават основни теоретични и жизнени умения на умствено недоразвити.
Задължения, характеризиращи длъжността:
 • Преподава на децата умения за социална адаптация, приложни техники и модели на поведение и ги поощрява и подкрепя.
 • Прилага и тълкува резултати от тестовете за развитие на способностите и уменията.
 • Подбира и преподава материал за четене и математически задачи, свързани с ежедневието на всеки един ученик.
 • Среща се с родители и им оказва помощ, участва в използването на отпуснатите общински ресурси и помага в случай, че се понижи нивото на обучение на даден ученик.
 • Наблюдава, оценява и подготвя доклади за прогреса на учениците.
 • Поощрява обучението и осъществява постоянна проверка на резултатите на учениците.
 • Работи с ученици, за да повиши мотивацията им.
 • Обсъжда с други членове на персонала план на програми, насочени към повишаване на социалното, образователно и физическо развитие на учениците.
 • Обсъжда с родители, администратори, специалисти, социални работници и други разработването на индивидуален образователен план за ученика.
 • Обучава ученици, като използва специални учебни стратегии и техники, за да постигне развитие на сетивния апарат и възприятийния апарат, на паметта, езиковите и познавателни способности.
 • Обучава ученици по учебни дисциплини, употребявайки разнообразни техники като фонетични обучения, обучения за сетивни възприятия и прави повторения на наученото, които да подсилят ефекта.
 • Обучава ученици в придобиването на ежедневни умения, необходими за самостоятелна и лична издръжка като спазване на хигиена, безопасност и приготвяне на храна.
 • Подготвя учебни програми и други учебни материали, които отговарят на нуждите на учениците, като взима под внимание фактори като физически, емоционални и образователни способности.
Образование:
Висше педагогическо образование.
Потенциални работодатели:
Специализирани детски градини.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия