An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem creating directory 'R:/Smarty/Compiled/1B/5D' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem writing temporary file 'R:/Smarty/Compiled\1B\5D\wrt6040776446c3e' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem creating directory 'R:/Smarty/Compiled/1B/5D' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem writing temporary file 'R:/Smarty/Compiled\1B\5D\wrt604077644893f' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090
Описание на професия
Посетена: 124019    Университети: 17    Специалности: 36   
Ръководител на технологично звено (в IT фирма)
Ръководи звеното за разработка на проекти.
Задължения, характеризиращи длъжността:
  • Отговорен е за качественото и навременното изпълнение на проектите на своето звено.
  • Участва в сформирането на екипи за проектите.
  • Отговаря за технологичната дисциплина при изпълнението на проектите.
  • О
  • съществява контрол върху проектите до самото им завършване и доставяне на клиентите.
  • Анализира завършилите проекти и създава база данни с натрупания опит.
  • Участва в подбора и назначаването на нови специалисти в повереното му звено.
  • Въвежда новите служители в работата.
  • Заедно с експерта „Човешки ресурси” планира и контролира обучението, развитието, грижи се за подобряване на мотивацията и заплащането на служителите от звеното.
  • Извършва годишната оценка за представянето на своите служители.
Образование:
Магистърска степен за предпочитане в областта на мениджмънта или на информационните технологии. Изискват се поне пет години опит като мениджър на проекти или ръководител екип в сферата на информационните технологии, отлично владеене на английски език.
Потенциални работодатели:
Всички ИТ компании, които се занимават с разработка на софтуер.
 
Назад Университети Специалности


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem creating directory 'R:/Smarty/Compiled/7E/5D' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem writing temporary file 'R:/Smarty/Compiled\7E\5D\wrt604077644d159' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem creating directory 'R:/Smarty/Compiled/7E/5D' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem writing temporary file 'R:/Smarty/Compiled\7E\5D\wrt604077644eb03' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090