kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
18:48 20.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 256086    Университети: 17    Специалности: 36   
Ръководител на технологично звено (в IT фирма)
Ръководи звеното за разработка на проекти.
Задължения, характеризиращи длъжността:
  • Отговорен е за качественото и навременното изпълнение на проектите на своето звено.
  • Участва в сформирането на екипи за проектите.
  • Отговаря за технологичната дисциплина при изпълнението на проектите.
  • О
  • съществява контрол върху проектите до самото им завършване и доставяне на клиентите.
  • Анализира завършилите проекти и създава база данни с натрупания опит.
  • Участва в подбора и назначаването на нови специалисти в повереното му звено.
  • Въвежда новите служители в работата.
  • Заедно с експерта „Човешки ресурси” планира и контролира обучението, развитието, грижи се за подобряване на мотивацията и заплащането на служителите от звеното.
  • Извършва годишната оценка за представянето на своите служители.
Образование:
Магистърска степен за предпочитане в областта на мениджмънта или на информационните технологии. Изискват се поне пет години опит като мениджър на проекти или ръководител екип в сферата на информационните технологии, отлично владеене на английски език.
Потенциални работодатели:
Всички ИТ компании, които се занимават с разработка на софтуер.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия