An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem creating directory 'R:/Smarty/Compiled/1B/5D' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem writing temporary file 'R:/Smarty/Compiled\1B\5D\wrt60406f6e5cae9' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem creating directory 'R:/Smarty/Compiled/1B/5D' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem writing temporary file 'R:/Smarty/Compiled\1B\5D\wrt60406f6e5eb07' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090
Описание на професия
Посетена: 81433    Университети: 9    Специалности: 19   
Одитор
Проверява и анализира счетоводни документи, за да установи финансовото състояние на фирмата и да подготви препоръки за управление на активите.
Задължения, характеризиращи длъжността:
  • Събира и анализира данни, за да засече недостатъчен контрол на операции, прекалено разточителство, измами, неспазване на законите и наредбите, както и на политиката на предприятието.
  • Докладва на управленческите органи за използваните активи, резултатите от финансовата ревизия, препоръчва промени във финансовата политика и операции.
  • Подготвя детайлизиран доклад и анализ на финансовите документи и състояние на фирмата.
  • Преглежда данните за материалните активи, нетната им стойност, капитала, излишъците, доходите на фирмата и нейните разходи.
  • Проверява счетоводните книги и програми, за да установи ефективността им.
  • Разговаря с представители на управлението на компанията по финансови въпроси.
  • Подготвя, анализира и удостоверява доклади, извлечения и други официални документи.
  • Проверява касовите операции, документи за получаване на стоки, фактури, обменени ценни книжа, за да провери дали докладите за финансовите операции са достоверни.
  • Изготвя и заверява одиторски доклад.
Образование:
Висше образование - счетоводство, финанси, контрол.
Потенциални работодатели:
Одиторски компании, самостоятелна практика.
 
Назад Университети Специалности


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem creating directory 'R:/Smarty/Compiled/7E/5D' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem writing temporary file 'R:/Smarty/Compiled\7E\5D\wrt60406f6e6398f' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem creating directory 'R:/Smarty/Compiled/7E/5D' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem writing temporary file 'R:/Smarty/Compiled\7E\5D\wrt60406f6e65634' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090