kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
08:48 24.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 166179    Университети: 9    Специалности: 19   
Счетоводител - финансови отчети и данъци
Изготвя финансови отчети, изчислява и организира плащането на данъците.
Задължения, характеризиращи длъжността:
  • Изготвя месечни, тримесечни, шестмесечни и годишни финансови отчети.
  • Контролира правилното отразяване на счетоводните операции в главната книга на месечна основа.
  • Подготвя необходимата информация за изготвяне на данъчната декларация и определяне на облагаемата печалба.
  • Отговаря за изчисляването на авансовия и окончателния корпоративен данък.
  • Поддържа книгата на данъчно признатата амортизация на дълготрайните амортизируеми активи.
  • Изчислява и подготвя плащането на данъците при източника.
  • Поддържа регистрите за ДДС и организира плащанията и възстановяването на ДДС на месечна база.
  • Отговаря за плащанията на местните данъци и такси.
Образование:
Висше образование по счетоводство, финанси или икономика. Изисква се и опит на подобна длъжност.
Потенциални работодатели:
Всички компании, регистрирани по Търговския закон.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия