kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
19:27 18.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 102073    Университети: 7    Специалности: 7   
Юрисконсулт
Консултира ръководството на фирмата по всички юридически въпроси и представлява компанията пред съдилищата и други органи на полицията и съдебната власт.
Задължения, характеризиращи длъжността:
  • Съветва ръководството на фирмата по правни въпроси във връзка с нормативни и индивидуални административни актове.
  • Изготвя необходимите правни документи - договори, молби, тъжби, заявления, жалби и др.
  • Участва в разработването на вътрешните актове на фирмата, инструкции и заповеди.
  • Участва в уреждане на трудовите правоотношения с работниците и служителите.
  • Представлява фирмата пред правораздавателните органи по арбитражни и съдебни дела и в административни производства.
  • Осъществява правни действия по привеждане в изпълнение на влезли в сила съдебни решения, отнасящи се до компанията.
  • Осъществява правни действия по изпълнителни дела, образувани срещу длъжници на фирмата и оказва съдействие на съдия-изпълнителите.
  • Пази в тайна поверителната фирмена информация, станала му известна при изпълнение на възложените задачи.
Образование:
Висше юридическо образование.
Потенциални работодатели:
Всички организации в обществения и частния сектор.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия