kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
19:18 17.06.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 185919    Университети: 12    Специалности: 15   
Мениджър Маркетинг
Мениджърът “Маркетинг” идентифицира потенциалните възможности, разработва стратегия и ръководи нейното реализиране с цел налагане на фирмената марка на пазара, рекламата и дистрибуцията на продуктите на компанията.
Задължения, характеризиращи длъжността:
  • Проучва потенциалната пазарна ниша на компанията, за която работи.
  • Изготвя анализи за пазара на продуктите и конкурентната среда.
  • Разработва стратегия за налагане на фирмената марка на пазара съобразно конкурентната среда.
  • Разработва и ръководи подготовката на маркетингови кампании и отделни проекти.
  • Идентифицира възможните подизпълнители по конкретни проекти, води преговори с тях.
  • Подготвя или ръководи подготовката на оферти, договори и др. документи за ангажиране на доставчици за изпълнение на маркетингови и рекламни дейности.
  • Предлага идеи и разработва или ръководи разработването на рекламни материали за печата и др. медии.
  • Следи ефективността на рекламата и рекламните канали и отразява изводите си в справки, доклади, отчети, предназначени за по-висшето ръководство.
Образование:
Предпочита се висше образование в областта на маркетинга, рекламата, връзките с обществеността или журналистиката. Допустимо е също висше образование в сферата на дейност на конкретната компания в комбинация с допълнително специализирано обучение по маркетинг. Изискват се мениджърски умения.
Потенциални работодатели:
Всички компании – частни и държавни, които произвеждат стоки и/или услуги и ги реализират на пазара.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия