kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
09:33 21.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 284179    Университети: 19    Специалности: 31   
Организатор Производство
Организира и управлява производствената дейност, за която отговаря.
Задължения, характеризиращи длъжността:
  • Контролира обезпечеността на производството с материални ресурси и персонал.
  • Утвърждава и контролира изпълнението на производствените програми и календарни графици и въвежда налагащите се изменения в тях.
  • Организира оперативното управление на производството и се грижи за синхрон в дейността на отделните звена, които го осъществяват.
  • Осъществява ежедневен оперативен контрол върху работата на отделните звена, свързани с производството.
  • Осигурява безопасни и здравословни условия на труд.
  • Инструктира работниците и следи за стриктното спазване на инструкциите за безопасност при работа.
  • Участва при приемането и внедряването на разработки за въвеждане на нови продукти, усъвършенстване на съществуващото производство и подобряване качеството на работа.
  • Ръководи внедряването и използването на съвременни системи за управление и контрол на технологичния процес.
Образование:
Висше образование в сферата на дейност на компанията, чието производство организира.
Потенциални работодатели:
Всички държавни и частни производствени предприятия.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия