kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
09:53 24.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 157214    Университети: 9    Специалности: 19   
Финансов контрольор (Вътрешен одитор)
Финансовият контрольор следи за целесъобразното и законосъобразното изразходване на финансовите средства във фирмата или организацията
Задължения, характеризиращи длъжността:
  • Извършва предварителна и последваща проверка на основанията за поемане на парични или стоково-материални задължения и извършване на разходи от фирмата или организацията.
  • Консултира ръководството на компанията по законосъобразността на извършваните финансови операции.
  • Участва при разработването на счетоводната политика на предприятието.
  • Извършва проверки и участва в периодичните инвентаризации.
  • Отразява точно и обективно резултатите от контролната дейност в периодични отчети и справки за ръководството на фирмата или външни контролни органи.
Образование:
Изисква се висше образование по финанси и/или счетоводство и контрол.
Потенциални работодатели:
Всички компании – частни и държавни, които произвеждат стоки и/или услуги и ги реализират на пазара.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия