kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
04:13 13.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 94184    Университети: 7    Специалности: 9   
Разследващ журналист
Провежда разследвания, възложени му от редакционното ръководство на медии или на базата на собствена инициатива, на базата на разнообразни източници.
Задължения, характеризиращи длъжността:

Провежда разследвания, възложени му от редакционното ръководство на медии или на базата на собствена инициатива, на базата на разнообразни източници. Във връзка с тази дейност анализира документи и данни – статии, публични изказвания, договори, отчети, финансова информация, съдебни решения, специализирана комуникация и др. Съпоставя информацията с публично достъпни източници и изказвания. Провежда интервюта. Поддържа своя мрежа от специалисти в различни области и на различни нива – в държавни институции, частния сектор и др.

Проследява причинно-следствените връзки и на базата на събраната от възможно най-много източници информация пише текстове / сценарии или прави предавания.

По време на целия процес спазва журналистическия етичен кодекс, като съблюдава и проверява стриктно достоверността на информацията, конфиденциалността на източниците си, както и правата на засегнатите лица.

Умения и знания:

Силни аналитични умения. Способност да работи с големи обеми от данни и съответния софтуер за обработка, анализ и графично представяне на информацията.

Силни комуникативни умения – човек, способен да убеждава и да привлича хора на своя страна и да реагира гъвкаво в нестандартни ситуации.

Познания в сферата, в която води разследването – финанси, право и т.н. Обикновено това са няколко сфери едновременно.

Отлично познаване на правната и финансова уредба.

Самоорганизиран и мотивиран човек.

Образование:
Висше образование в областта на журналистиката или в зависимост от сферата, в която провежда своите разследвания. За разлика от редакторите, които е препоръчително да бъдат с филологическо образование, най-добрите разследващи журналисти обикновено имат задълбочени познания в конкретна област – например финанси, право, европейски институции, екология и т.н.
Потенциални работодатели:
Медии от всякакъв вид.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия