kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
20:35 18.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 156464    Университети: 9    Специалности: 19   
Счетоводител - осчетоводяване на активите
Води регистрите за отчитане на активите в предприятието.
Задължения, характеризиращи длъжността:
  • Отговаря за осчетоводяването на придобитите и отписани дълготрайни материални и нематериални активи.
  • Изготвя и поддържа амортизационния план на амортизируемите активи.
  • Изчислява и осчетоводява преоценката и обезценката на дълготрайните активи.
  • Отговаря за осчетоводяването на строителството, извършвано самостоятелно от предприятието.
  • Контролира отчетността на материалните запаси.
  • Участва в годишните инвентаризации и изготвя доклади за резултатите.
Образование:
Висше образование по счетоводство, финанси или икономика. Изисква се и опит на подобна длъжност.
Потенциални работодатели:
Всички компании, регистрирани по Търговския закон.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия