kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
08:22 24.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 93874    Университети: 6    Специалности: 7   
Директор Човешки ресурси
Провежда фирмената политика по въпросите на персонала.
Задължения, характеризиращи длъжността:
 • Познава нормативните и поднормативните актове на трудовото и данъчно-осигурително законодателство. Следи за измененията в тях.
 • Съвместно с управителното тяло на фирмата прогнозира и планира потребностите от персонал.
 • Съвместно с ръководителите на отделните оперативни звена изготвя професионални и психологически профили на необходимите работници и служители.
 • Организира търсенето и подбора на персонал.
 • Планира развитието на персонала.
 • Организира необходимото обучение на работниците и служителите.
 • Администрира дейността по оценка/атестиране на персонала.
 • Консултира и подпомага осъществяването на структурни промени в компанията, свързани с наемането, освобождаването или пренасочването на персонал.
 • Следи за микроклимата в компанията. Инициира и участва в дейности по неговото подобряване.
 • Предлага и организира мероприятия за сплотяване на колектива и засилване на лоялността на персонала.
 • Анализира резултатите от дейността по управление на персонала и предлага на ръководството решения за нейното подобряване.
Образование:
Висше юридическо или друго хуманитарно или икономическо образование. Магистратура по управление на човешките ресурси е предимство.
Потенциални работодатели:
Всички организации от държавния и частния сектор, които ползват персонал в ролята си на работодатели.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия