An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem creating directory 'R:/Smarty/Compiled/1B/5D' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem writing temporary file 'R:/Smarty/Compiled\1B\5D\wrt60406e72e6de0' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem creating directory 'R:/Smarty/Compiled/1B/5D' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem writing temporary file 'R:/Smarty/Compiled\1B\5D\wrt60406e72ece0a' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090
Описание на професия
Посетена: 46957    Университети: 8    Специалности: 10   
Специалист Човешки ресурси - възнаграждения и допълнителни придобивки
Изпълнява оперативната дейност по управление на заплатите и допълнителните придобивки на персонала във фирмата.
Задължения, характеризиращи длъжността:
  • Познава основно нормативните и поднормативните актове на трудовото и данъчно-осигурително законодателство, свързани с възнагражденията и допълнителните придобивки. Следи за измененията в тях.
  • Организира изграждането и внедряването на системи за оценка, възнаграждение и допълнителни придобивки на персонала. Отговаря за тяхното функциониране.
  • Администрира дейността по начисляване и изплащане на възнагражденията и предоставянето на допълнителните придобивки.
  • Поддържа база данни с възнагражденията и допълнителните придобивки на персонала.
  • Организира и участва в проучвания за нивата на заплащане и допълнителни придобивки на национално, регионално и браншово ниво. Анализира резултатите и ги предоставя на ръководството на фирмата.
Образование:
Висше юридическо или друго хуманитарно или икономическо образование. Магистратура по управление на човешките ресурси е предимство.
Потенциални работодатели:
Всички организации от държавния и частния сектор, които ползват персонал в ролята си на работодатели.
 
Назад Университети Специалности


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem creating directory 'R:/Smarty/Compiled/7E/5D' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem writing temporary file 'R:/Smarty/Compiled\7E\5D\wrt60406e72f191f' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem creating directory 'R:/Smarty/Compiled/7E/5D' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem writing temporary file 'R:/Smarty/Compiled\7E\5D\wrt60406e72f3600' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090