kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
18:33 20.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 594801    Университети: 10    Специалности: 96   
Учител в общообразователно училище
Планира, подготвя и провежда обучението по преподавания предмет.
Задължения, характеризиращи длъжността:
  • Подготвя необходимия учебен материал и нагледни пособия за провеждане на занятията, съобразно изискванията в учебните планове и програми.
  • Изготвя годишно разпределение на учебния материал.
  • Участва в разработването на училищни учебни планове и програми.
  • Осигурява трайно усвояване на знания по преподавания предмет от страна на учениците.
  • Организира и провежда извънкласни занимания за учениците с по-задълбочени интереси по неговия предмет.
  • Подпомага учениците в тяхната професионална ориентация, съобразно проявените от тях интереси.
  • Поддържа редовни контакти с родителите с цел съвместни действия за възпитанието и обучението на учениците.
  • Като класен ръководител планира дейността на класа и се грижи за микроклимата в него. Съдейства за разрешаването на възникнали конфликти. Помага на учениците за разрешаване на проблеми в училището или извън него.
  • Води установената училищна документация, свързана с неговия предмет и дейност като преподавател и класен ръководител.
  • Участва в работата на педагогическия съвет, както и в различни организационни форми, свързани с дейността на училището.
Образование:
Висше образование по преподавания предмет.
Потенциални работодатели:
Всички държавни и частни общообразователни учебни заведения – училища и образователни школи.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия