kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
21:17 18.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 216351    Университети: 5    Специалности: 31   
Преводач
Извършва писмени и устни преводи от български на съответния чужд език и обратно, като следи за точното възпроизвеждане на съдържанието на предоставените текстове при спазване на граматическите правила.
Задължения, характеризиращи длъжността:
  • Превежда входящата и изходящата кореспонденция на компанията, за която работи, с чуждестранните й партньори.
  • Превежда от и на чуждия език доклади, проекти и други материали, свързани с дейността на фирмата и нейните задгранични партньори.
  • Редактира писмени текстове, преведени от друг, и при необходимост извършва корекции.
  • Предоставя преводите в писмен вид.
  • След изготвяне на писмения превод удостоверява с подписа си точното изпълнение на възложената задача.
  • Превежда устно от и на чуждия език при срещи и дискусии с участие на чужденци.
  • Придружава чуждестранни гости на компанията в България и им превежда при срещи и разговори.
  • Придружава представители на фирмата по време на задгранични командировки и в качеството си на преводач оказва необходимото съдействие при организацията и провеждането на срещи и разговори.
  • Участва в интервюта с кандидати за работа в компанията, от които се изискват познания по съответния език и дава мнение за техните чуждоезикови познания.
Образование:
За целта се изисква висше филологическо образование. В някои случаи е достатъчно средно образование от езикова гимназия, съчетано със специализирани познания в сферата на дейност на компанията, за която се работи. Предимство е придобиването (частично или пълно) на образование или по-дългосрочното пребиваване в държава, в която съответният чужд език е официален.
Потенциални работодатели:
Всички организации в обществения и частния сектор, които имат чуждестранно участие, активна международна дейност, поддържат интензивни контакти или имат съвместни проекти с чуждестранни партньори. Перспективни работодатели са също представителства на чуждестранни компании, чужди неправителствени или международни организации в България.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия