kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
20:02 20.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 113959    Университети: 8    Специалности: 10   
Застраховател, карго застраховки
Организира и извършва карго застраховане. Помага методически по въпросите на карго застраховането на клиентите, генералните представителства и представителствата на дружеството. Участва в разработване и усъвършенстване на съществуващата методология и организация на работата по карго застраховане.
Задължения, характеризиращи длъжността:
 • Организира и извършва работата по карго застраховане.
 • Издава карго полици.
 • Ръководи методически и контролира работата на представителствата по сключване на съответните застрахователни полици.
 • Извършва ликвидация на щети по сключени карго полици.
 • Извършва ликвидация на надлимитни щети.
 • Присъства при необходимост на аварийни огледи.
 • Оказва методологична помощ в ликвидационната дейност на всички представителства на дружеството.
 • Осъществява контакти с редовните и потенциалните клиенти.
 • Участва в преговорите по условията на карго застраховките.
 • Оказва съдействие за промяна на тарифните ставки при необходимост и в зависимост от всеки конкретен случай.
 • Упражнява регресна дейност.
 • Взема участие в организирането на курсове за повишаване квалификацията на специалистите по карго застраховане.
 • Следи за спазване на нормативната база по съответния вид застраховка при сключване на застрахователни полици.
 • Установява и поддържа постоянна връзка със специалисти от браншови организации и фирми.
 • При отсъствие замества директор “Карго застраховки”.
Образование:
Висше икономическо или техническо образование, западен език и компютърна грамотност. Изискват се минимум три години професионален опит.
Потенциални работодатели:
Всички застрахователни и презастрахователни компании.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия