kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
05:08 14.06.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 136189    Университети: 8    Специалности: 11   
Главен специалист Застраховки, злополуки и заболявания
Организира и сключва застраховки за злополуки и заболявания. Помага методически по въпросите на “Застраховки злополуки и заболявания“ на клиенти, генерални представителства и представителства на дружеството.
Задължения, характеризиращи длъжността:
 • Извършва ликвидационна дейност – плащане на щети за настъпили застрахователни събития по застраховки злополуки и заболявания.
 • Окомплектова нормативните документи по застраховките за нуждите на клиенти, генерални представителства и представителства на дружеството.
 • Изготвя съвместно с директора указания за сключване на застраховките.
 • Привежда нормативната база по застраховките в съответствие с изискванията и сроковете на компанията и уведомява генералните представителства и представителствата на дружеството за настъпилите промени.
 • Изготвя образци на справки за събиране на застрахователна информация от посредниците - приход премии и изплатени обезщетения по видове застраховки.
 • Изготвя справки за висящи плащания.
 • Участва в подготовката на методологията за обучение на кадрите.
 • Проверява съвместно с директора на дирекцията застрахователната дейност на посредниците.
 • Оказва методическа помощ на посредниците.
 • Изпълнява задачи, свързани с подготовката на промени в условията, тарифите и полиците по отделните видове застраховки.
 • При отсъствие замества директор “Застраховки злополуки и заболявания”.
Образование:
Висше икономическо или техническо образование, западен език и компютърна грамотност. Необходим е професионален опит минимум три години.
Потенциални работодатели:
Всички застрахователни и презастрахователни компании.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия