kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
02:59 13.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 69293    Университети: 4    Специалности: 4   
Застраховател, имуществено застраховане
Извършва имуществено застраховане. Осигурява методологична помощ по въпросите на имущественото застраховане на клиентите и генералните представителства и представителствата на дружеството.
Задължения, характеризиращи длъжността:
 • Извършва имуществено застраховане и оказва методологическа помощ по тези въпроси.
 • Издава и обслужва застрахователни полици по имуществено застраховане. Актуализира съществуващите и изготвя нови застрахователни полици в съответния срок.
 • Участва в изготвянето и документалното обезпечаване на дружеството, Генералните представителства и Представителствата с документите по имуществено застраховане (общи условия, тарифи, въпросници, инструкции и други).
 • Изготвя оферти по имуществено застраховане.
 • Извършва подписваческа дейност.
 • Изготвя и обслужва съзастрахователни договори.
 • Извършва обслужване на прехвърлен портфейл ПУЗК.
 • Присъства при необходимост на огледи.
 • Участва в ликвидацията на щети по имуществено застраховане.
 • Осъществява контакти с редовните и потенциалните клиенти в системата на компанията по всички въпроси свързани със имущественото застраховане.
 • Участва в организирането на курсове за обучение и повишаване квалификацията на специалистите по имуществено застраховане, агентите и мениджърите “Продажби” в системата.
 • Участва в програмното обезпечаване по имуществено застраховане и оказва съдействие за внедряването и разясняването на готовия продукт в Генералните представителства и представителствата на системата.
 • Следи за спазване на нормативната база по съответния вид застраховки при сключване на застрахователни полици.
 • При отсъствие замества директора “Имуществено застраховане”.
Образование:
Висше икономическо, юридическо или техническо образование, минимум три години професионален опит. Западен език и компютърна грамотност.
Потенциални работодатели:
Всички застрахователни и презастрахователни компании.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия