kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
02:00 16.06.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 92785    Университети: 8    Специалности: 10   
Контролен инженер в автомобилното застраховане
Организира и ръководи работата по решаване на всички технически въпроси, свързани с ликвидацията на щетите. Оказва методологична помощ по техническите въпроси, свързани с ликвидацията на щетите.
Задължения, характеризиращи длъжността:
  • Проверява щетите ”Каско“ и “Гражданска отговорност” от техническа гледна точка.
  • Изготвя опис на щетите.
  • Изготвя експертни заключения.
  • Определя обективно размера на обезщетенията по щети ”Каско”, “Гражданска отговорност” и регресни щети от техническа гледна точка.
  • Решава всички технически въпроси по ликвидацията на щетите.
  • Носи материална отговорност до размера на всяка конкретна щета, предложена за изплащане.
  • Дава методически указания от техническа гледна точка при ликвидацията на щети ”Каско”, “Гражданска отговорност” и регресни щети.
  • Ръководи вещите лица при техническата експертиза по ликвидацията на щетите.
  • Изготвя опис на щетите и експертни заключения.
Образование:
Висше техническо образование, компютърна грамотност.
Потенциални работодатели:
Всички застрахователни и презастрахователни компании.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия