kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
03:52 13.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 193845    Университети: 11    Специалности: 13   
Администратор в хотел
Администраторът посреща и настанява гостите на хотели, мотели или курорти, следи за тяхното регистриране и оказва необходимото им съдействие. Осъществява връзката между гостите и останалия персонал на хотела.
Задължения, характеризиращи длъжността:
 • Приема, регистрира и настанява клиентите на хотела.
 • Проверява и сверява данните от документите за самоличност и вписаните в регистрационната карта.
 • Води сметките на клиентите за предоставени основни и допълнителни услуги и ги приключва при поискване.
 • Предоставя информация и приема заявки за допълнителни услуги в хотела, координира тяхното предоставяне.
 • Съдейства на гостите за разрешаване на възникнал проблем; приема заявки за отстраняване на повреди в стаите и сервизните помещения и ги подава на персонала по техническото поддържане.
 • Осъществява предаване на клиентите на съобщения, пратки, писма, вестници, списания.
 • Съставя информационни справки за освобождаването на стаите в хотела и графика за тяхното почистване и зареждане.
 • Следи за натовареността на хотела, пази информация за свободните стаи и предоставя информация при поискване.
 • Отговаря на запитвания относно услугите, които хотела предлага и прави резервации.
 • Оказва съдействие на административните органи във връзка с паспортния контрол и ре
 • гистрационните режими за временно пребиваване.
Образование:
Предпочита се висше образование по турзъм или средно специално образование по хотелиерство. Допустимо е също средно образование от езикова гимназия или паралелка в комбинация с допълнителен курс по хотелска администрация.
Потенциални работодатели:
Всички хотели, мотели и туристически бази.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия