kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
20:43 18.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 111492    Университети: 8    Специалности: 11   
Специалист Презастраховане
Извършва активно и пасивно презастраховане. Организира и извършва счетоводното отразяване на презастрахователната дейност.
Задължения, характеризиращи длъжността:
 • Извършва дейности по активно презастраховане, съобразно правилата и изискванията на дружеството.
 • Подготвя ежемесечни бордера за платените и висящите щети по презастрахователните договори и тяхната проверка.
 • Изготвя технически и текущи сметки за дирекция ”Финансово-счетоводна дейност”.
 • Извършва дейности по пасивно презастраховане в срокове, определени от ръководството и съобразно изискванията за отчет на дружеството.
 • Ежемесечно събира от всички генерални представителства и представителства информацията, необходима за презастрахователните договори.
 • Обработва получената информация по различните презастрахователни договори.
 • Описва премийния приход, платените и висящите щети по видове застраховки.
 • Отделя надлимитните полици по видове застраховки и разделя застрахованите обекти на рискове.
 • Определя размера на отстъпените премии към презастрахователя и границата на отговорността на застрахователя по видове застраховки спрямо отговорността на презастрахователя.
 • Въвежда възстановените щети по презастрахователните договори и изготвя премийни бордера за презастрахователя.
 • Изготвя бордера за платени и висящи щети по видове застраховки за водещия презастраховател.
 • Сравнява резултатите от справките на генералните представителства с данните за съответния месец, получени от дирекция “Финансово-счетоводна дейност”.
 • Изготвя тримесечни сметки и ги изпраща на презастрахователите с придружителни писма.
 • Изготвя технически и текущи сметки по видове презастрахователни договори, които се представят в Дирекция “Финансово-счетоводна дейност” за осчетоводяване.
 • Изготвя статистики по презастрахователните договори.
 • Изготвя справки по видове застраховки.
Образование:
Висше икономическо образование, западен език и компютърна грамотност. Желателен е професионален опит.
Потенциални работодатели:
Всички застрахователни и презастрахователни компании.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия