kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
19:53 18.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 120144    Университети: 8    Специалности: 11   
Специалист Ликвидация на щети и оценка на риска
Извършва ликвидация на щети и оценка на риска.
Задължения, характеризиращи длъжността:
 • Извършва огледи и оценки на щети под ръководството на прекия си ръководител.
 • Участва при изготвянето на оферти по застраховане под ръководството на прекия си ръководител.
 • Участва в изготвянето на докладите за оценка на риска.
 • Участва в отчитането на дейността на дирекцията на база предоставени данни и определяне на промени в застрахователно-техническите планове.
 • Участва в изготвянето на правила и указания за работата по ликвидация на щети.
 • Участва в оказването на методологична помощ в ликвидационната дейност по техническо застраховане на генералните представителства и представителствата на дружеството.
 • Участва в изготвянето периодично на анализ на дейността и предлага мерки за подобряване на работата.
 • Оказва съдействие за промяна на тарифните ставки при необходимост и в зависимост от всеки конкретен случай.
 • Участва в организирането на курсове за обучение и повишаване квалификацията на специалистите по “Ликвидация на щети и оценка на риска”в дружеството.
 • Води електронен регистър за всички щети на генералните представителства в София и за надлимитните щети на генералните представителства в страната.
 • Следи движението на преписките по щети в дружеството.
Образование:
Висше икономическо образование, западен език и компютърна грамотност. Изискват се минимум три години професионален опит.
Потенциални работодатели:
Всички застрахователни и презастрахователни компании.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия