kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
09:14 20.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 93649    Университети: 7    Специалности: 9   
Специалист Човешки ресурси - обучение и развитие на персонала
Провежда фирмената политика по оценка и повишаване на квалификацията на персонала.
Задължения, характеризиращи длъжността:
  • Определя потребностите от обучение на служителите на базата на годишната оценка, на предложенията на ръководителите и на задължителните нормативни изисквания.
  • Предлага годишен план за провеждане на обучения.
  • Участва в разработването на бюджета за обученията.
  • Поддържа контакти с обучаващи фирми и договаря оптимални съотношения между цена и качество на обученията.
  • Организира и администрира техническите, общите и специфичните корпоративни обучения.
  • Оценява ефикасността на проведените обучения чрез специален формуляр за обратна връзка.
  • Поддържа база данни за обученията и следи разходите за тях.
  • Участва в прилагането на заложените мерки за избягване или управление на риска на работното място.
Образование:
Висше образование (инженерно е предимство за техническите обучения). Магистратура по управление на човешките ресурси е предимство.
Потенциални работодатели:
Всички организации от държавния и частния сектор, които ползват персонал в ролята си на работодатели.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия