kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
03:46 13.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 145735    Университети: 7    Специалности: 7   
Адвокат
Адвокатът предоставя устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото и изготвя молби, тъжби, заявления, жалби и други книжа, свързани с възложената от клиента работа. Осъществява представителство на клиентите си пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица, като защитава правата и законните им интереси.
Задължения, характеризиращи длъжността:
 • Води криминални и граждански дела.
 • Изготвя правни документи.
 • Съветва клиенти за правата им и възможността за ползване на различни правни практики.
 • Събира доказателства при разводи, граждански, криминални и други дела с цел формулиране на защита или начало на правни действия.
 • Провежда проучвания, разпитва клиенти и свидетели, грижи се за други дейности, свързани с подготовката на съдебен процес.
 • Подготвя правни справки, разработва стратегии, аргументи и др. с цел представянето им пред съда.
 • Представя клиентите в съда, както и по време на извънсъдебни процедури, пред държавни агенции и др.
 • Тълкува закони, решения и наредби за частни лица и фирми.
 • Действа като попечител или изпълнител, съставя завещания, прехвърля активи и изготвя всякакви други необходими документи.
 • Консултира корпоративни клиенти по сделки, оптимизиране организацията на фирмата, както и по въпроси, касаещи, служителите, акционерите, обществото и др.
 • Изготвя бизнес договори, плаща данъци, разрешава трудови спорове, ръководи други необходими правни действия.
 • Може да извършва преподавателска дейност, да организира обучения и др.
Образование:
Висше юридическо образование. Адвокат може да бъде само юрист, вписан в регистъра на адвокатската колегия.
Потенциални работодатели:
Всички адвокатски кантори. Длъжността може да се изпълнява и като свободна професия.
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия