kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
03:19 16.06.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 94696    Университети: 10    Специалности: 11   
Техник, телекомуникации
Полага телефонни и/ или телевизионни кабели (включително оптични), инсталира допълнително оборудване за пренос на сигнал; отстранява повреди по тях.
Задължения, характеризиращи длъжността:
 • Инсталира разпределителни кутии, опъва и свързва кабели с помощта на инструменти.
 • Замерва силата на сигнала, използвайки специализирано електронно оборудване за тестове и проверка.
 • Свързва апарата към преносната кабелна система, преценява качеството на входящия сигнал и настройва системата за осигуряване на оптимални условия за функционирането и.
 • Събира плащанията за инсталиране.
 • Дава информация за услугата на потребителя/ абоната.
 • Почиства и поддържа в изправност работните инструменти и тестовото оборудване.
 • Запълва и трамбова/ утъпква изкопи, използвайки цимент и пръст, в някои случай – с помощта на машини.
 • Изкопава канали и пробива отвори с помощта на инструменти и машини, издига и закрепва стълбове за нуждите на окабеляването.
 • Монтира или демонтира допълнителни инсталации – телефонни кабини, измервателни касетки и други.
 • Поправя и отстранява повреди по кабелите, дефектирали линии или спомагателно оборудване.
 • Изкачва се на стълбове, влиза в изкопи или тунели, за да опъне кабели, да монтира разпределителни кутии, помощно оборудване и устройства, съгласно изработени схеми.
 • Прокарва ръчно или с помощта на инструменти кабели по тръби.
 • Изчислява съпротивлението по кабела от разпределителната клетка или стълба до мястото на апарата, за да определи по какъв начин да редуцира входящия сигнал до желаното ниво.
Образование:
Висше инжинерно образование; средно-специално
Потенциални работодатели:
Всички телекомуникационни компании, интернет доставчици, големи организации и институции
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия