kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
17:30 19.05.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 158196    Университети: 9    Специалности: 19   
Счетоводител
Анализира финансова информация и подготвя финансови отчети, в които поддържа архив на активи, пасиви, печалби и загуби, данъчни задължения и други финансови дейности във фирмата.
Задължения, характеризиращи длъжността:
 • Анализира финансовите операции, тенденции, цени, приходи, икономическа активност, разходи, финансови задължения на фирмата и представя прогнози за приходи и разходи, използвайки специален софтуер.
 • Предвижда приходите и разходите и представя доклад за тях на управлението на фирмата.
 • Проучва започнатите или планирани фирмени дейности от счетоводна гледна точка.
 • Изчислява данъчните задължения, осигурява внасянето на данъци в определените срокове, води отчетност; представя фирмата пред данъчните служби.
 • Ръководи дейностите на подчинените си служители, работещи в областта на счетоводството.
 • Адаптира воденето на счетоводните сметки и отчетност към новите технологични счетоводни системи.
 • Оценява, изчислява и вписва стойността на недвижимата собственост и оборудване и описва вида, местонахождението и друга информация, свързана с материалните активи на фирмата.
 • Подготвя формуляри и наръчници за служителите, работещи в областта на счетоводството.
 • Извършва одит на договори и подготвя отчет за финансови транзакции преди влизането на договорите в сила.
 • Подготвя счетоводни таблици и въвежда данните по съответните сметки.
 • Оформя, прилага, променя и документира бюджетни, разходни, общи, имуществени и данъчни счетоводни сметки.
 • Оформя, актуализира и анализира бюджети; подготвя периодични отчети, сравнявайки бюджетираните разходи с фактическите.
 • Анализира писмени документи, удостоверяващи финансови транзакции, за да провери правилността и пълнотата на вписваните счетоводни сметки, използвайки компютър.
 • Дава сведения за финансовото състояние на фирмата и съветва ръководството относно облекчаване на данъчните тежести, оползотворяването на ресурсите и предполагаеми финансови затруднения.
 • Подготвя счетоводен баланс, официален отчет за приходи и разходи, описи на амортизация и обезценяване и други финансови отчети.
Образование:
Висше образование по счетоводство или друга икономическа специалност
Потенциални работодатели:
Всички юридически лица
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия