An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem creating directory 'R:/Smarty/Compiled/1B/5D' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem writing temporary file 'R:/Smarty/Compiled\1B\5D\wrt6040756a2213d' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem creating directory 'R:/Smarty/Compiled/1B/5D' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem writing temporary file 'R:/Smarty/Compiled\1B\5D\wrt6040756a244a2' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090
Описание на професия
Посетена: 104637    Университети: 9    Специалности: 19   
Интериорен дизайнер
Дизайнерът проектира частично или цялостно вътрешно оформление.
Задължения, характеризиращи длъжността:
  • Следи постоянно тенденциите на пазара за вътрешно оформление и дизайн.
  • Консултира клиенти по вътрешното оформление на жилищни сгради, офиси и магазини.
  • Когато е възможно, работи в тясна връзка с изпълнителите на строителните и довършителни работи на обекта и следи за несъответствия, които ще попречат на последваща реализация на интериорните решения.
  • Изготвя проекти за вътрешно оформление, включително за мебели, съобразно изискванията на клиента.
  • При изготвяне на проектите и изпълнението им следи за спазване на изискванията за ергономичност и съответствие със съвременните изисквания в архитектурата.
  • Следи цялостния процес на работа по изпълнението на проекта.
  • Съдейства за снабдяването с необходимите материали и аксесоари, необходими за реализация на интериорните проекти.
  • Контролира монтажа на изработените интериорни елементи.
  • Подрежда и аранжира обектите.
  • Информира редовно ръководството на фирмата за промените в предлаганите услуги, свързани с оформление на интериора.
Образование:
Необходимо е висше инженерно образование по дизайн или друга специалност в областта на визуалното изкуство.
Потенциални работодатели:
Всички компании, които произвеждат мебели и се занимават с интериор. Възможна е и самостоятелна практика.
 
Назад Университети Специалности


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem creating directory 'R:/Smarty/Compiled/7E/5D' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem writing temporary file 'R:/Smarty/Compiled\7E\5D\wrt6040756a29ade' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem creating directory 'R:/Smarty/Compiled/7E/5D' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem writing temporary file 'R:/Smarty/Compiled\7E\5D\wrt6040756a2bffc' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090