kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в професии
 
15:06 25.06.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на професия
Посетена: 262811    Университети: 17    Специалности: 35   
Проектант, компютърни системи и мрежи
Проектира компютърните системи и мрежи и тяхното функциониране.
Задължения, характеризиращи длъжността:
  • Извършва проучване и проектиране на съответните части и системи на компютърната техника (хардуера), като участва във всички фази на проектирането.
  • Ръководи и отговаря за дейността по осигуряване на нормално функциониране на техниката (хардуера).
  • Съгласува проектните решения с останалите специалисти, участващи в проектирането на компютърната техника (хардуера).
  • Следи и внедрява в проектите технически новости, съобразени с конкретните възможности за практическото им осъществяване.
  • Провежда периодичен и постоянен надзор, като контролира качественото ицпълнение на работата и при констатирани отклонения от проекта, взема отношение съгласно нормативните актове за авторски надзор.
  • Предлага при необходимост замени в използваните части и оборудването.
  • Постоянно следи новостите в областта на информационните технологии и анализира възможностите за тяхното рационално прилагане.
  • Прави аргументирани предложения за оптимизация на техниката(хардуера).
  • Изготвя правила за работа с използваната офис-техника.
Образование:
Висше инженерно-техническо образование.
Потенциални работодатели:
Публични институци, организации, фирми
 
Назад Университети Специалности
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия