kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в специалности на университет
 
06:20 20.06.2024
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Специалности на университет
 
Университет:Стопанска академия „Д. А. Ценов" - Свищов
 
60 специалности
 123456
ИмеСтепенФормаПрофесии  
Маркетинг  
Степени:Бакалавър, Магистър, ДокторФорми:редовна, задочнаПрофесии:7
Социално управление
Степени:ДокторФорми:редовна, задочна
Световно стопанство и МИО
Степени:ДокторФорми:редовна, задочна
Планиране
Степени:ДокторФорми:редовна, задочна
Икономика и управление (по отрасли)
Степени:ДокторФорми:редовна, задочна
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
Степени:ДокторФорми:редовна, задочна
Приложение на изчислителната техника в икономиката
Степени:ДокторФорми:редовна, задочна
Политическа икономия
Степени:ДокторФорми:редовна, задочна
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
Степени:ДокторФорми:редовна, задочна
Статистика и демография
Степени:ДокторФорми:редовна, задочна
60 специалности
 123456
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия