Специалности на университет
 
Университет:Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София
 
5 специалности
 1 
ИмеСтепенФормаПрофесии  
Бизнес икономика – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна
Маркетинг  
Степени:СпециалистФорми:редовна, задочнаПрофесии:7
Международен маркетинг - Варненски свободен университет
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна
Предприемачество
Степени:СпециалистФорми:редовна, задочна
Предприемачество – ISCAP - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto
Степени:МагистърФорми:редовна, задочна
5 специалности
 1 


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem creating directory 'R:/Smarty/Compiled/7E/23' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem writing temporary file 'R:/Smarty/Compiled\7E\23\wrt6043ad9295329' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem creating directory 'R:/Smarty/Compiled/7E/23' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090


An error occurred while executing this script. Please contact the webmaster to report this error.
Възникна грешка докато се зареждаше страницата. Моля свържете се с администратора, за да съобщите за грешката.

Warning: Smarty error: problem writing temporary file 'R:/Smarty/Compiled\7E\23\wrt6043ad9297360' in D:\projects\jobtiger.bg\web\libs\php\Smarty\libs\Smarty.class.php on line 1090