kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в специалности
 
20:54 18.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на специалност
Посетена: 45091    Професии: 5
Право
Университет:Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Образователни степени и форми на обучение:
СтепенФормаДържавна поръчкаПриемТакса за кандидастванеТакса за обучениеЦени на учебнициСеместриПериод
Докторредовна     63,0
задочна     63,0
Магистърредовна  15,00  105,0
задочна  15,00  126,0
Прием:
- предварителните кандидатстудентски конкурсни изпити се провеждат през месец - ЮНИ - редовните кандидатстудентски изпити се провеждат през месец - ЮЛИ - как се кандидатства - студентите се приемат чрез състезателни изпити - документи - 1. Молба до ректора / по образец на ПУ / 2. Диплома оригинал за завършено средно образование / и ксерокопие / 3. Военна книжка (за отслужилите наборна военна служба и окончателно освободените от наборна военна служба 4. Удостоверение за уволнение от наборна военна служба към началото на учебната година. 5. Квитанция за внесена сума за кандидатстване 6. Картон за класиране (по образец на ПУ). 7. Инвалидите с първа и втора група инвалидност, военноинвалидите, кръглите сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, майките с три и повече деца и близнаците, които кандидатстват едновременно в университета, представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.
 
Назад Универистет Професии
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия