kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в специалности
 
16:37 19.05.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на специалност
Посетена: 45386    Професии: 5
Право
Университет:Технически университет - Варна
Образователни степени и форми на обучение:
СтепенФормаДържавна поръчкаПриемТакса за кандидастванеТакса за обучениеЦени на учебнициСеместриПериод
Магистърредовна     115,5
задочна     126,0
Прием:
Приемът на студенти в ТУ-Варна се извършва съгласно Правилник за приемане на студенти, който се публикува всяка година. В Справочника за кандидат-студенти подробно са описани условията за кандидатстване, изучаваните в ТУ специалности, конкурсните изпити и датите на тяхното провеждане. Характерно за приема на студенти в ТУ-Варна е: • Провеждането на кандидат-студентския изпит по математика съвместно с ТУ-София, като оценките са валидни и за двата университета. • Провеждането на предварителни изпити по математика и тест по общотехническа подготовка в периода април-май на съответната година, като оценките от тях се признават напълно при формирането на състезателния бал. • Документите за кандидатстване са: Оригинал и копие на диплом за завършено средно образование; документ за военна служба; документи за самоличност, за платена такса за кандидатстване и декларация, че кандидатът е информиран за заболяванията , противопоказни за някои специалности.
Учебници:
Обучението на студентите в ТУ-Варна е обезпечено с необходимата литература на хартиен и електронен носител.Библиотеката на университета е една от най-съвременните , където се ползват и Базите данни SPRINGERLINK- on-line вариант на списания, книги, конференции и др. в областта на техниката. В библиотеката функционира и „Център за информационно обслужване” с две компютърни зали с общо 77 бр. работни места. В книжарниците на територията та ТУ-Варна могат да се закупят учебници и учебни пособия с цени между 5.00 и 12.00 лева.
Стажове:
Стажантските позиции се организират със съдействието на Центъра за Развитие на Кариерата, в сътрудничество с Деканатите на съответните факултети.
 
Назад Универистет Професии
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия