kakvidastanem.bgИЗБЕРИ
КАРИЕРА
Търсене в специалности
 
08:24 24.07.2024назад
 
Начало
 
Професии
Университети
Специалности
Планирай кариерата си
 
 
 
Новини
Кариерно консултиране
Полезни връзки
 
 
За нас
Въпроси и отговори
Библиотека
Пишете ни
Карта на сайта
Описание на специалност
Посетена: 37652    Професии: 5
Транспортна техника и технологии
Университет:Технически университет - София
Образователни степени и форми на обучение:
СтепенФормаДържавна поръчкаПриемТакса за кандидастванеТакса за обучениеЦени на учебнициСеместриПериод
Магистърредовна     21,0
Бакалавърредовна     84,0
задочна     94,5
Прием:
Изисквания към кандидатите: да притежават диплома за завършено средно образование, да не са лишени от свобода и да не са войници към началото на учебната година. Документи и такси за кандидатстване: За участие в предварителните конкурсни изпити кандидат-студентите е необходимо да представят: - молба до ректора; - лична карта и ксерокопие (без нотариална заверка) на личната карта. За участие в редовните конкурсни изпити и класирането кандидат-студентите е необходимо да представят: - молба до ректора с кодовете на специалностите, дадени на гърба на справочника, изредени според предпочитанията на кандидата; - оригинал на дипломата за завършено средно образование и ксерокопие (без нотариална заверка); оригиналът се връща веднага след подаване на документите. Предварителните конкурсни изпити се провеждат през м. май, а редовните конкурсни изпити през м. юли.
Учебници:
Учебници – за целия период на обучение ориентировъчните цени на учебниците възлизат на около 1200 лв.
Стажове:
Стажове - на студентите на Техническия университет – София се предлагат споразумения за стажове във фирми и институции с богата материална база, съвременни лаборатории и високо квалифициран персонал в страната и чужбина.
 
Назад Универистет Професии
 
 
© 2000-2020 ФБО. Всички права запазени.Общи условия